ANA SAYFA

Ara
TEMİZLE
Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Sınır Değer Altında Kalan İsteklilerden Yeniden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmesi

İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, AVŞ-03 poz nolu “Göletlerde filtre kum-çakıl malzemesi konulması” iş kalemi analizinde yer alan 03.508 poz nolu “motor greyder” analiz girdisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanmış rayiç ile açıklandığı, AVŞ-25 poz nolu “Relokasyon yolunda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi analizinde yer alan 03.508 poz nolu “motor greyder” analiz girdisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanmış rayiç ile açıklandığı, söz konusu analiz girdisine ilişkin açıklamanın mevzuata şekilde yapıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli açısından iddia konusu hususun bir hak kaybına veya zarara sebebiyet vermediği, sınır değer altında kalan isteklilerden sadece başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı, ayrıca diğer isteklilerin söz konusu iddiaya ilişkin şikâyet başvurusunda bulunmadığı, bu çerçevede iddia konusu hususun idarece herhangi bir teklifin reddedilmesine gerekçe oluşturmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu aykırılığın teklifi sınır değer altında kalan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesini gerektirir nitelikte olmadığına dair.


   
İlk Önceki 1 2 3 Sonraki Son