ANA SAYFA

Yazdır
İhalenin iptali/İhalenin karara bağlanması ve bildirilmesi

İhalenin iptal gerekçelerinde projelerde işin ihtiyaca uygun şekilde tamamlanmasını engeller nitelikte ciddi eksikliklerin bulunduğu, yaklaşık maliyetin önemli ölçüde yanlış hesaplandığı, projede yer alan bazı imalatların mevzuatına uygun olarak tadil edilmesi gerektiği, bazı imalatların ise projelerde hiç bulunmadığı tespitinin yapıldığı, dolayısıyla ihalenin mevcut hali ile sonuçlandırılması durumunda alım ile amaçlananın sağlanamayacağı konusunda yapılan tespitler ile idarece somut ve teknik gerekçeler ortaya konulduğu anlaşıldığından ihalenin iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Karar Tarihi : 06.09.2018

Karar No : 2018/UY.II-1642

BAŞVURU SAHİBİ:

DGK İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Öztürk İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Edirne İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/341836 İhale Kayıt Numaralı “112 Acil Hizmet Binası Yangın Merdiveni, Teras Kaplama ve Drenaj İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Edirne İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 13.07.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “112 Acil Hizmet Binası Yangın Merdiveni, Teras Kaplama ve Drenaj İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak DGK İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Öztürk İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından 06.08.2018 tarih ve 41870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1302 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları ilk tekliften sonra, tekliflerini bir sonraki teklif sahibi istekli lehine geri çekmeleri konusunda telkin ve tekliflerde bulunulduğu, ancak yine de ikinci teklif tutarlarını daha düşük olarak ihaleye sundukları, ikinci teklifler açıklandıktan sonra toplantının sona erdirildiği, ihale yetkilisi ile mobil çevrimiçi mesajlaşma programı aracılığı ile görüşüldüğünde kendilerinin ihaleye yanlışlıkla davet edildiği ve teklifin geri çekilmesi gerektiğinin ifade edildiği, kendilerince sözleşmeye davet yazısının beklenildiği hususunun iletildiği ancak 26.07.2018 tarihinde ihale iptal kararının kendilerine tebliğ edildiği, idareye yaptıkları başvuru neticesinde verilen cevabi yazıda iptal kararının bir firmanın vermiş olduğu şikayet dilekçesine istinaden yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı ve mevcut yaklaşık maliyetin projenin tamamlanmasına iş artışı yapılması durumunda dahi yetmeyeceği ve ilave ihtiyaçlar oluştuğu gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği hususlarının yer aldığı, ancak ihale tarihinden sonra yapılacak bir başvuru geçersiz olduğundan bu başvurular konu edilerek işlem yapılamayacağı, konu ile ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Edirne Valiliğine de şikayet edildiği, kamu yararına aykırı olan ve yasal olmayan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Edirne İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen “112 Acil Hizmet Binası Yangın Merdiveni, Teras Kaplama ve Drenaj İşleri Yapım İşi”ne ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:112 Acil Hizmet Binası Yangın Merdiveni, Teras kaplama ve Drenaj İşleri Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:-

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 adet Binanın Yangın Merdiveni, Teras kaplama ve Drenaj İşleri Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Merkez EDİRNE” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

36.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

36.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

İlgili Kanun Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32