ANA SAYFA

Yazdır
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Teknik şartname

Hizmet alımına ilişkin mevzuatta sabit malzemelerin (makine/ekipman) yaşı ile ilgili düzenleme yapılmasında, başka bir deyişle kullanılmış ve ikinci el olmayan malzemelerin talep edilmesinde özel bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı, diğer taraftan idarelerce yapılacak düzenlemelerde verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde düzenleme yapılması gerektiği, ancak ihtiyacı belirleme ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasında ihale dokümanında yapılacak düzenlemelere ilişkin yetki ve sorumluluğun, ihale konusu işin gereklerine uygun olmak şartıyla idarelerin takdirinde bulunduğu ve işin niteliğinin yemek-gıda hazırlama olduğu da dikkate alındığında, idarenin hizmet süresince sabit kalacak malzemeleri (bulaşık makinesi, sebze doğrama makinesi, blender vb.)kullanmak istemesinden dolayı bu makinelerin hiç kullanılmamış veya ikinci el olmamasının şart koşmasının idarenin ihtiyacı olan hizmet konusu ile ilgili bir takdirde bulunduğuna dair…
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1506 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname'de ara öğünün diyet yemeğin bir parçası olmasından dolayı ayrıca ücretlendirilmeyeceğinin belirtildiği, ancak ara öğünün kendi başına bir öğün olduğu ve ayrı bir maliyet oluşturduğu, bu nedenle de birim fiyat teklif cetvelinde ara öğün olarak belirtilmesinin gerektiği,

2) Teknik Şartname'de yüklenici firma tarafından idareye getirilecek sabit malzemelerin kullanılmış ve ikinci el olmayacağının düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin her ne kadar mevzuata aykırı olduğu anlaşılıyor olsa da kendi ellerinde bulunan demirbaş malzemeleri kullanamayacaklarından ve bu durumunda yüksek maliyet çıkarmasından dolayı kurumun da zarar edeceği,

3) Teknik Şartname'de Germencik Hastanesi ile ilgili olarak yemek öğün sayısının belirtilmemiş olduğu, fakat hastane tarafından anılan Şartname'de yemek yapımı ile ilgili demirbaş malzemelerin istendiği ve bu hastanede işçi sayısının da verilmediği, diğer hastaneden taşıma yapılacaksa bu durumun da açıkça belirtilmesi gerektiği ve bu taşıma ile ilgili araç ve şoför istenmesinin gerekli olduğu, söz konusu etkenlerin fiyatı etkileyeceği ve bu şekilde sağlıklı bir fiyat çalışması yapılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) adı: 24 aylık Malzemeli yemek hizmet alımı

b) miktarı ve türü:

Normal yemek (öğle-akşam) 4.785.000

Diyet yemek (öğle -akşam) 1.158.000

Kahvaltı (normal+diyet kahvaltı) 2.525.000

Çocuk menüsü 42.000

Bebek menüsü 25.500

1.kısım: Aydın Devlet, Atatürk Devlet, Kadın Doğum ve Çine Devlet Hastaneleri için satın alınacak hizmetin cinsi (malzeme dahil) toplam öğün sayısı

1 normal yemek (öğle –akşam) 2.415.000

2 diyet yemek (öğle -akşam) 608.000

3 kahvaltı (normal+diyet kahvaltı) 1.165.000

4 çocuk menüsü 32.000

5 bebek menüsü 17.500

2.kısım: Nazilli Devlet, Söke Devlet, Kuşadası Devlet ve Didim Devlet Hastaneleri için satın alınacak hizmetin cinsi (malzeme dahil) toplam öğün sayısı

1 normal yemek (öğle –akşam) 2.370.000

2 diyet yemek (öğle -akşam) 550.000

3 kahvaltı (normal+diyet kahvaltı) 1.360.000

4 çocuk menüsü 10.000

5 bebek menüsü 8.000” düzenlemesi yapılmıştır.

Teknik Şartname’nin “İhalenin konusu ve şekli ile işin niteliği nevi ve miktarı” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1-Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin (Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi) 01.01.2019 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki yemek ihtiyacı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, hastane mutfağında hazırlanması, pişirilmesi, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (Bulaşık yıkama, Mutfak, Yemekhaneler ve bağlı birimlerin bakım ve temizliği vb.) işi, tamamen yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır. Yemek haftanın 7 günü, resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğle-akşam yemekleri, ara öğünler; normal mesaiye gelen personele (yardımcı sağlık personeli, memur, hizmetli personel, sözleşmeli personel(bulunduğu kadronun hakları göz önüne alınarak), bağlı döner sermaye saymanlığı personeli, tüm yüklenici firma personelleri, ambulans acil hasta ve nakil görevlileri, staj için gelen öğrenciler ve geçici görevle gelen personeller, Hastane bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Birimdeki Hastalar, Diyaliz birimindeki hastalar ve Kreş personeli ve öğrencilerini, resmi yazıyla iaşe edilen toplantı ve konferans misafirlerini ifade eder.) öğle yemeği, nöbetçi personele öğle-akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olarak verilecektir. Ayrıca diyet yemek alması uygun görülen hasta ve personele diyet yemeği ve ara öğün verilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 2.7’nci maddesinde “Ara öğün hariç tüm ana öğünlerde (Kahvaltı-öğle-akşam) hasta, refakatçi ve personele öğün başına 1(bir) adet en az 300 ml.’lik disposable pet ambalajlarda,’’İnsani Tüketim amaçlı Sular hakkındaki Yön

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Yönetmelik Maddeleri
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32