ANA SAYFA

Yazdır
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifler/sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler

İdare tarafından yapılmış olan düzenleme ile beklenmedik bir durum oluşması ihtimaline karşılık, hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla Giresun İli sınırları içerisinde bir mutfakla yapılmış olan sözleşmenin, bununla birlikte sözleşme imzalanan mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesi, kapasite raporu ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile bu yemek fabrikasına ait, resmi bir laboratuvardan alınmış, son bir yıla ait, en az 6 (altı) adet yemek numune ve analiz raporunu/raporlarının, yükleniciyle sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmuş olmasının istenildiği görülmüştür. İhalenin taşımalı şekilde eğitim gören hastanede yatan hastalar ve refakatçiler ile hastane personeline verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, denetim gerektiren ve gecikmelere mahal verilmemesi gereken bir hizmet olduğu, bunun yanında hizmetin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği, bu nedenle idare tarafından yangın, su basması, arıza ve buna benzer yemek çıkartmaya engel beklenmedik bir durum oluşması durumunda aynı il sınırları içerisinde bir mutfakla yapılan sözleşmenin, söz konusu mutfağın faal ve yeterli kapasiteyi haiz olduğunu gösterir İşletme Kayıt Belgesi, Kapasite Raporu ve TS 8985 sayılı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin, son bir yıla ait en az 6 adet numune/analiz raporunun sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmeksizin, sözleşme imzalanma aşamasından önce sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığına dair…

 
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1663 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ara öğün için örnek menüye teknik şartnamede yer verilmemiş olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.2.6'ncı maddesinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağının ve bu menüde yer alan yemeklerin içeriklerinin ve miktarlarının belirtileceğinin düzenlenmiş olduğu, bu nedenle diyet ara öğün için iki haftalık örnek menü düzenlenerek şartnameye ilave edilmesi gerektiği,

2) Örnek menülerde olup gramaj listesinde olmayan ve kullanılacak malzemeler açısından farklılıklar bulunan yemeklerin mevcut olduğu (normal kahvaltı nuga, diyet yemekte ezogelin çorba, tavuk suyu çorba, sebze çorba, zeytinyağlı taze fasulye, çocuk menüde mevsim salata, kuru fasulye), bunun yaklaşık maliyetin hazırlanması ve aşırı düşük teklif açıklamasında sorun oluşturacağı, Tebliğ'in 79.2.6'ncı maddesine aykırılık içerdiği,

3) Teknik Şartname'de çalıştırılacak personelin resmi dini tatil günlerinde ücretlerini ödeneceğinin belirtildiği, 40 kişinin çalıştırılacağının belirtildiği ancak personel dağılımının verilmediği, bunun maliyet hesabında farklılıklara ve aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde sıkıntılara neden olacağı,

4) Teknik Şartname'de 7.17'nci maddesinde kahvaltıda verilecek çayın yanında verilecek şekerin 20 gr. olarak, Ek 5'de verilen diyet kahvaltı listesinde ise 20 gr. olarak yazılmış olduğu, Ek 6'da verilen diyet kahvaltı menüsünde beyaz peynirin yer aldığı, Ek 5'te verilen diyet kahvaltı listesinde tuzsuz beyaz peynirin yer aldığı, sağlıklı maliyet oluşturulamayacağı,

5) Teknik Şartname'nin 6.28'inci maddesinde ayranların 200 ml olacağı, gıda evsafında ise ayranın 200 gr olacağının belirtildiği, Ek 3'te yoğurdun 250 gr.lık ambalajlarda olması gerektiği belirtilip, gıda evsafında ise 200 gr.lık ambalajlarda olması gerektiğinin belirtildiği, belirtilen ölçü ve gramaj farklılıklarının yaklaşık maliyetin oluşturulması, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve işin işleyişi aşamasında sorunlara neden olacağı,

6) Teknik Şartname'nin 8.2'nci maddesinde normal yiyen hastalar ve refakatçiler için 4 kaptan oluşan menü verileceğinin belirtildiği, Yataklı Kurumlar İşletme Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddesinde normal yemek kabının 3 kap olması gerektiğinin belirtildiği, bunun ilgili Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın yayımladığı 2008/42 sayılı genelge uyarınca yemek ve kahvaltı gramajlarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen gramajların üstünde olmaması gerektiği, gramaj listesi incelendiğinde bu kurula uyulmamış olduğunun görüleceği iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

7) Teknik Şartname'de zeytinyağlı barbunyanın reçetesinde ayçiçek yağının yer almasının uygun olmadığı, maliyet hesabında karışıklığa neden olacağı,

8) Teknik Şartname'de Ek 3' te verilen gramaj listesinde et yemekleri içerisinde kemiksiz sığır eti yazarken bazı yemeklerde kemiksiz dana eti gramajının verildiği, tavuk işi reçetesinde tavuk eti 150 gr., sebzeli fırın tavukta 200 gr., tavuk haşlamada ise 200 gr. yazdığı, ancak bazı yemeklerde tavuk etinin kemiksiz olmayacağının belirtildiği, sığı eti ve dana eti, kemikli ve kemiksiz tavuk eti arasında maliyet farkı bulunduğu ve hangisinin kullanılacağının belli olmadığı, yaklaşık maliyetin oluşturulması, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve işin işleyişinde sıkıntılara yol açacağı,

9) İdari Şartname'nin 47.1'inci maddesinde Giresun ili sınırları içerisinde bir mutfakla yapmış olduğu sözleşmenin sözleşme aşamasında son bir yıla ait 6 adet yemek numune analiz ve raporu ile birlikte sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde “Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamed

İlgili Kanun Maddeleri

İlgili Tebliğler
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32