ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
4734
Kamu İhale Kanunu

22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002

4734
Kamu İhale Kanunu

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0010: İhaleye katılımda yeterlik kuralları

(3) (3. Cümlenin 18.01.2019 tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 30. Maddesi ile Değişmeden önceki şekli) Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.


Madde 0010: İhaleye katılımda yeterlik kuralları

(3. Fıkranın Son Cümlenin 19.02.2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 Sayılı Kanunla Değişmeden önceki şekli) Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.


Madde 0010: İhaleye katılımda yeterlik kuralları

(b. Bendinin. 2. Alt Bendinin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

2- (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler


Madde 0010: İhaleye katılımda yeterlik kuralları

    1. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,

    1. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,