ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumundan

04.03.2009
27159
Dayandığı Kanun 04.01.2002 - 4734

Madde 0036 : İş hacmini gösteren belgeler

(1) b) (Bendin 13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Değişmeden önceki şekli) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

(3) (Fıkranın 13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Değişmeden önceki şekli) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, (1) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(5) (Fıkranın 13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Değişmeden önceki şekli) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.