ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumundan

04.03.2009
27159
Dayandığı Kanun 04.01.2002 - 4734

Madde 0037 : İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesi

(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘Genel’ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) (1) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro (2), fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘Genel’ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) (1) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.


(1) Üstü Çizili İbareler 07.06.2014 Tarih ve 29023 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.
(2) "Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı" İbaresi 13.06.2019 Tarih ve 30800 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile 23.06.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe girecek şekilde "Hizmet işleri ile ilgili ciro" şeklinde değişmiştir.