ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumundan

04.03.2009
27159
Dayandığı Kanun 04.01.2002 - 4734

ALTINCI BÖLÜM
İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi

Madde 0048 : Değerlendirmeye ilişkin esaslar

(Fıkranın 16.07.2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Değişmeden önceki şekli)

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir.